Законодавство України та стовбурові клітини

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України №481 від 10.07 2014 р. забір пуповинної крові здійснюється акушером-гінекологом, який приймає пологи, за бажанням породіллі
Використання пуповинної крові як джерела стовбурових клітин при аутологічній (власних стовбурових клітин) і аллогенній (донорських) трансплантаціях у дітей регламентується наказом Міністерства охорони здоров'я України № 619 від 23.07.2010 р.
ЗУ «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» з урахуванням сучасного стану науки і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я визначає умови і порядок застосування трансплантації стовбурових клітин
Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини» №251 від 10.04.2013 р.
Постанови N 695 від 24 квітня 2000 р. та № 402 від 5 червня 2013 р. визначають державні установи охорони здоров'я та наукові установи, які мають право здійснювати діяльність, пов'язану з трансплантацією клітин людині.